waldemar_petryk_czterech_jezdzcowCZTERECH JEŹCÓW APOKALIPSY-PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Rysunek na posklejanych papierach + zdjęcie rentgenowskie 2014-60 x 30 cm Do wystawy AKTYWNA CISZA  GD  W-wa

IMAG1011IMAG1009zdjęcia z wystawy kwiecień 2014

Praca składa się z dwóch części:

1.Relief utworzony z posklejanych fragmętów opakowań tekturowych.

2.Zdjęcie tego reliefu wykonane za pomocą promieni rentgenowskich.

Nasze życie przebiega w cieniu apokalipsy atomowe;jednym z „jeźdźców” jest promieniowanie elektromagnetyczne.

A DALEJ TYLKO WIELKA CISZA.