(zapomniane tradycje PRL)

Tego dnia właściciele i najemcy wyprowadzali swoje SATURATORY

odświętnie przystrojone .

Podawano wodę z sokiem w cenie czystej.

Zdarzały się przypadki dolewania alkoholu etylowego do soku

-surowo ścigane przez jednostki ORMO i MO.

obrazek na deskach(skrzynki po owocach) akryl

Warszawa 2019