IMAG1759(1)

Oczami po polach ojesienniałych,pustych,szron leżał….(Chłopi t I Reymont)

Instalacja drewno,akryl,szkło,pyrografia,kredki wym 30 X 30 cm XXI w.