Rzecz z filcu ,blachy miedzianej .Napis :

ZAWIESZENI POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ PRZECHODZIMY Z TEJ NA TAMTĄ STRONĘ .

Lata osiemdziesiąte , gal. Walki Młodych – Warszawa.