17.08.2013 13-46Jajko indycze,kolce ciern./pisanka pokazuje mój ówczesny stan psychiczny-1999r/