IMAG1595

1970 r w pracowni prof. G.Zemły portret koleżanki /glina/