Kategorie
XX Wiek

POSTAĆ studium światła

IMAG1601

Gwasz na papierze lata siedemdziesiąte