IMG_0009

Instalacja wys 170 cm ,kolumna papie-mache, obiekty strugane ,akryl,schlag metal itp

(Z wystawy w Galerii Działań)