IMAG0859-1-1WALDEMAR PETRYK realizuje działania typu performens,a także instalacje i objekty.Prace artysty są przesiąknięte specyficznym humorem i dużą dozą poezji zabarwionej świadomą  prowokacją intelektualną.Jego postawę twórczą ukształtował koniec lat 70.Toczył się wówczas spór między tradycyjnym wizualnym rozumieniem sztuki i konceptualizmem,który odrzucał przedmiot artystyczny,a dzieło budował z pojęć.Petryk nieadycyjny odbiór opowiedział się po żadnej ze stron tamtego konfliktu,wybrał strategię łączenia.Stare formy,no.klasyczny obraz na płaszcyżnie,służył mu do ideowych,krytycznych przekazów.
Owocem takiego myślenia była niezależna Galeria Kalipso którą Petryk założył w 1982 roku we własnym mieszkaniu.Od galerii stanu wojennego działających „ku pokrzepieniu serc”różniło ją to,że unikała prezentacji dorażnie politycznych.Tradycyjny sposób odbioru wzbogacało poczucie bycia razem wobec sztuki,nawet bycie częścią dzieła.Bo w samej sztuce zawiera się wolność.
Szacunek dla tradycji pozwala Petrykowi przenosić jej doświadczenia do innych,skrajnych czasami gatunków -od performance po obiekty utylitarne.A otwarcie się na nowe nurty sprawia,że jego djalog ze mieniającą się terażniejszością(np.performance i wystawa” Ratujmy Europę „w Galerii Działań przed referendum unijnym),brzmi współczesnym głosem.Zawsze odzywają się w nim tony kampu:estetyzm łączy się z komizmem,dystansem,ironią i duchem ekstrawagancji.