Kategorie
SUMARIUSZ POLSKI

W NURTACH…

Generał Ząb-Potylicki w nurtach Tagu(rzeka w Portugalji) październik 1941r.

Obrzek na deskach akryl,metale kolorowe